เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว

เช้าวันนี้ (28 พฤษภาคม 2565) นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร และเป็นการแสดงถึงอัตรลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนพิษณุโลก ณ บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร