เกษตรพิษณุโลกลงพื้นที่นิเทศงานและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะทำงานชุดที่ 1 นิเทศงานและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกษตรสนักงานเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนการปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งน้ำใส หมู่ 11 ตำบล ดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก