เกษตรพิษณุโลกจัดอบรมชี้แจงโครงการให้เกษตรกรแปลงต้นแบบให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการจัดอบรมชี้แจงโครงการให้เกษตรกรแปลงต้นแบบให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ตำบลพื้นที่ตำบลบางระกำ ตำบลท่านางงาม ตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลบึงกอก ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบในเรื่องของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการทำนา เพื่อลดต้นทุนการผลิต พร้อมส่งมอบปัจจัยการผลิตในการจัดทำแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรต้นแบบต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก