เกษตรพิษณุโลกประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม การติดตามงาน และการเร่งรัดการเบิกจ่ายของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมสองแคว ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก