กิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายดำรงชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง กิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อเป็นการนำบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกให้บริการแก่ประชาชน ในกิจกรรมที่ประชาชนมีความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่าย และให้คำปรึกษาต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน สารชีวภัณฑ์กำจัดโรค แมลง พร้อมเอกสารความรู้ด้านการเกษตร ให้บริการแก่ประชน ณ วัดสว่างศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้