เกษตรพิษณุโลกจัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2565 (Monthly Meeting)

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2565 (MM ) ครั้งที่ 4/2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นโยบายสำคัญ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสองแคว อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก