เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ สถานการณ์ผลผลิตมะม่วง ปี 2565 NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้สัมภาษณ์สด รายการ NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ทางทีวิดิจิตอล NBT หมายเลข 11 ผ่านระบบ Zoom ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก ในประเด็นสัมภาษณ์ : สถานการณ์ผลผลิตมะม่วง ปี 2565 จังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งผลิตมะม่วงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ มีพื้นที่ปลูกมะม่วงจำนวน 88,206 ไร่ พื้นที่ปลูกมะม่วงมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง และอำเภอวัดโบสถ์ มะม่วงที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นมะม่วงรับประทานผลสุก ได้แก่ น้ำดอกไม้สีทอง (ร้อยละ 60 ของพื้นที่ปลูกมะม่วงทั้งหมด) และน้ำดอกไม้ เบอร์ 4 ส่วนมะม่วงรับประทานผลดิบ ได้แก่ เขียวเสวย ฟ้าลั่น เพชรบ้านราช ผลผลิตจะเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2565 ประมาณ 76,258 ตัน/ปี ส่งขายตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สิงคโปร์ และเวียดนาม และด้วยกระแสข้าวเหนียวมะม่วงจากนักร้องดังในขณะนี้ ส่งผลให้สถานการณ์การจำหน่ายมะม่วงขณะนี้ดียิ่งขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นอย่างดี