การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นปี 2563 พื้นที่อำเภอเนินมะปราง

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และยุวเกษตรกรฯ ประจำปี 2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ทำการคัดเลือกเกษตรกร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองซับรัง ตำบลไทรย้อย และสมาชิก/ที่ปรึกษา/กลุ่มยุวเกษตร โรงเรียนวัดบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธนวรรธน์ ท้วมเทศ เกษตรอำเภอเนินมะปราง และคณะให้การต้อนรับ