รองนายกรัฐมนตรี “พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ” ติดตามการบริหารจัดการฤดูแล้ง ปี 2564/65 และการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ

วันที่ 4 มกราคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางศิริพร โปร่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และพิจิตร โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เพื่อติดตามการบริหารจัดการฤดูแล้ง ปี 2564/65 และการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ ณ บริเวณประตูระบายน้ำบางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เป้าหมายการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรภายใต้โครงการบางระกำโมเดล มีพื้นที่ ทั้งสิ้น 181,157 ไร่ ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางระกำ และอำเภอวัดโบสถ์ รวมทั้งสิ้น 60 หมู่บ้าน โดยมีแผนการเตรียมความพร้อมการใช้น้ำในการทำนาปีที่จะมีผลกระทบจากภาวะแล้งในพื้นที่บางระกำโมเดล และปรับปฎิทินการเพาะปลูกข้าวนาปี ให้เริ่มปลูก 1 เมษายน 2565 และเก็บเกี่ยวภายใน 15 สิงหาคม 2565 เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการรองรับน้ำช่วงฤดูน้ำหลากต่อไป