“ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” ณ วัดพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรฯจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสุก “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุญ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา” แด่พระสงฆ์จำนวน 68 รูป โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันสวมใส่ชุดผ้าไทยสีม่วง ใส่บาตรข้าวสุกเสาร์แรก เพื่อแสดงถึงความดีงาม สะท้อนถึงดินแดนพระพุทธศาสนา ที่มีความเจริญรุ่งเรือง อัตลักษณ์วัฒนธรรมของคนพิษณุโลก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าวิหารวัดพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก