เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับฟังกิจกรรม “เหลียวหลังแลหน้า 130 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ในงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก