เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “มะม่วงคุณภาพ” ผ่านตลาดข้อตกลง ตามมาตรฐาน MOU กรมการค้าภายใน

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก โลกร่วมประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “มะม่วงคุณภาพ” ผ่านตลาดข้อตกลง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการลงนามข้อตกลง (MOU) ระหว่าง วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ กับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก