เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,095 ตัว ลงสู่แม่น้ำน่าน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำน่าน หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก