สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม 5 ส.“พิษณุโลกเมืองสะอาด” (Phitsanulok Clean & Tidy)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานโดยทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคาร เก็บกวาดเศษใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับสภาพพื้นที่ให้สวยงามเป็นระเบียบ ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (Phitsanulok Clean & Tidy) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส” ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก