ติดตามวางแผนการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและเยี่ยมชมงานเทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2565 อ.เนินมะปราง

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามและวางแผนการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโรคและแมลง ร่วมถึงการเก็บเกี่ยวทุเรียนในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้าของเกษตรกรที่มาจำหน่ายผลผลิตมะม่วง ในงานเทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง ซึ่งมีกำหนดจัด 23- 31 มีนาคม 2565 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอเนินมะปราง