เกษตรจังหวัดพิษณุโลกประชุมคระกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคระกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิาณุโลกเป็นประธาน เพื่อรับฟังข้อสั่งการ การรายงานผลและการติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (ห้อง 771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก