เกษตรพิษณุโลกร่วมตัดสินการประกวดมะม่วง ในงาน “ถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2565”

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายภาณุพงศ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมตัดสินการประกวดมะม่วง ในงาน “ถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2565” ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ (เก่า) โดยมีการตัดสินมะม่วง 7 ประเภท ได้แก่ มะม่วงผลยักษ์, มะม่วงกินดิบ(พันธุ์ฟ้าลั่น, เพชรบ้านลาด ,เขียวเสวย) ,มะม่วงกินสุก (พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง, น้ำดอกไม้เบอร์4, โชคอนันต์) โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงอำเภอเภอวัดโบสถ์ให้ความสนใจส่งผลผลิตเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้เป็นอย่างมาก