เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2565 วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน KBO ของจังหวัด โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหสัดพิษณุโลก