ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกและวิเคราะห์ SME ที่มีศักยภาพ ที่ขอรับความช่วยเหลือเพื่อพิจารณาวงเงินให้กู้หรือร่วมลงทุนที่สมควรอนุมัติ โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ ห้องประชุม นารายณ์ ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก