เกษตรจังหวัดพิษณุโลกประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ฤดูนาปี 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ฤดูนาปี 2565 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงยมน่าน (ชั้น 3) โดยมี นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงและวางแผนการใช้น้ำในพื้นที่การเกษตรให้เตรียมการเพาะปลูกฤดูนาปี 2565 ในพื้นที่บางระกำโมเดลในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่เพาะปลูกในทุ่งบางระกำ ประมาณ 181,157 ไร่ ที่จะเริ่มต้นฤดูในวันที่ 1 เมษายน 2565 และมีแผนให้เร่งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ต่อไป