ร่วมการต้อนรับรองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ผักให้แก่โรงเรียน ตชด. อาทรอุทิศ นครไทย

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย ร่วมการต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวจิตภัสร์ กฤดากร รองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ในการตรวจราชการเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) อาทรอุทิศ บ้านโป่งสอ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และได้ร่วมกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก มอบเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน กระเจี๊ยบเขียว และพริก จำนวน 300 ซอง ต้นกล้าพันธุ์ มะเขือและพริก รวมจำนวน 600 ต้น ให้แก่ โรงเรียน ตชด. สำหรับนำไปเพาะปลูก เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน เป็นการลดค่าใช้จ่าย เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้ ตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองสะสมไว้ปลูกในรุ่นต่อไป