สำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ในพื้นที่ ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและแนวทางในการปฏิบัติให้แก่เกษตรกร และเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง