กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมจัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565” โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ทางสำนักงานฯได้ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมให้คำแนะนำด้านการเกษตร ได้แก่ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านfarmbook การให้ความรู้และบริการตรวจวิเคราะห์ดิน การให้คำปรึกษาปัญหาที่เกิดจากโรคและแมลงศัตรูพืช รวมทั้งได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก กล้ามะนาว หม่อน และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า แก่ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ได้มีเกษตรกรสนใจเป็นจำนวนมาก ณ วัดราษฎร์เจริญ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก