ประชุม คพจ.จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป้นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก