เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดงาน “PHITSANULOK MANGO FEST 2022”

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน “PHITSANULOK MANGO FEST 2022” เทศกาลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสุดยิ่งใหญ่ในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งทางศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก, พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก, เกษตรจังหวัดพิษณุโลก, การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก, วิทยาลัยอาชีวะศึกษา, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก, PHITSANULOK MICE CITY, YOUNG F.T.I, CF MALL, หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก, YEC หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก, ONE Phitsanulok , MISS GRAND PHITSANULOK และ KERRY EXPRESS จัดงานครั้งนี้ โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากมะม่วงในรูปแบบที่หลากหลาย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผลไม้ไทย เพิ่มช่องทางการขาย กระจายผลผลิต โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วง กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ได้มาจัดบู๊ทแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก