รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการปล่อยน้ำเข้าทุ่งบางระกำ ตามแผนการปรับปฏิทินเพาะปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้น เพื่อลดผลกระทบผลผลิตเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มี นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจราชการดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ณ บริเวณคลองแยงมุม หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก