เกษตรสองแคว เตือนภัยการระบาดโรค แมลงศัตรูพืช

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก แจ้งข่าวเตือนภัยการระบาดโรค แมลงศัตรูพืช ประจำเดือนตุลาคม 2564 มีโรคเน่าคอรวง (ข้าว) , หนองเจาะฝักข้าวโพด (Corn Earworm) , หนอนกระทู้ผัก Spodoptera Litura (Fabricius) , โรครากเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง

รายละเอียดดังนี้