ประกาศ “รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 “

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิณ

รายละเอียด กดที่นี่