แปลงพืชผักสวนครัวต้นแบบ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

วันที่​ 8​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นายเชน​ จีนหมวกดำ​ เกษตรจังหวัด​พิษณุโลก​ ลงตรวจผลผลิตแปลงพืชผักสวนครัวต้นแบบที่จัดทำขึ้นภายในบริเวณของสำนักงานเกษตรจังหวัด​พิษณุโลก​ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายพิษณุโลกเมืองสะอาดน่าอยู่