โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 64

วันที่​ 7​ มกราคม​ 2564​ นายเชน​ จีนหมวกดำ​ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก​ และทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ติดตามการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน กิจกรรม สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกต้องในด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ประจำท้องถิ่น ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม จำนวน 25 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก