ทางรอดสับปะรดบ้านแยง อ.นครไทย

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางณัชชา สยมภูวนาถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำคณะสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก​ (NBT)​ ลงพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย เพื่อทำสกรู๊ปรายการรอบภูมิภาค (รายการทั่วประเทศ) ตอน ทางรอดสับปะรดบ้านแยง โดยมี น.ส.สินีนาถ ธนะไชย เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมภาษณ์นายชาติชาย สิงห์คำ เกษตรอำเภอนครไทย และตัวแทนเกษตรกรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรตำบลบ้านแยง