ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ย ตามโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา130164