ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19 รอบที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19 รอบที่ 2 จำนวน 1, 993 ซอง จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมจัดสรรส่งมอบให้สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ และส่งต่อให้เกษตกรและประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ต่อไป