ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายเชน จีนหมวกดำ มอบหมายให้นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่ติดตามการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย ซึ่งมีกิจกรรมแปลงสาธิตข้าว การทอผ้าและทำผลิตภัณฑ์จากผ้า และชมจุดชมวิววัดผารังหมี ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองซับรัง ตำบลไทรย้อย ผู้ผลิตซาลาเปาไส้มะม่วงและน้ำมะม่วง และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเฟี้ยวฟ้าว ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากมะม่วง เช่น คุกกี้มะม่วง มะม่วงป๊อบ เป็นต้น เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และรับฟังปัญหาอุปสรรค