ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดประกาศ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564)