เกษตรฯ พิษณุโลก คัดเลือกเกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ทำการคัดเลือกเกษตรกร สาขาไร่นาสวนผสม ของนายสมาน เนียมเกิด หมู่ 1 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวัดขวาง หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม นายมานิตย์ สุวรรณไชยา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม และคณะให้การต้อนรับ