🌽🍆กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรปลูกพืชอายุสั้นแทนการปลูกข้าวนาปรัง เปรียบเทียบต้นทุน ผลตอบแทน ให้เห็นกันชัด ๆ ไปเลยจ้า!!!…🍆🌽