เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมีนาคม 2563 ผ่านระบบการประชุมวีดีโอทางไกล (ZOOM) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก