เกษตรพิษณุโลกให้สัมภาษณ์สด “รายการห้องนั่งเล่า” ในประเด็น “วิธีดูแลพืชผักในช่วงฤดูหนาว ลดผลผลิตเสียหาย” NBT พิษณุโลก

วันที่ 15 พฤศจิกายน

Read more

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก (ก.ช.ภ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 5 ตุลาคม 2565

Read more