ประชาสัมพันธ์

การประชุมสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 2565/2566

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางทิพวรรณ แป้นเมือง นางสาวมยุเรศ เทศหริ่ง และนางสาวกัญจน์ชญา วงศ์ฝั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันธงชาติไทย

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันครบรอบ 105 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาต

กรมส่งเสริมการเกษตรคว้า 13 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

--------------------- คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการประกาศรางวัลเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒ

เกษตรพิษณุโลก ร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ปี 2565

---------------------- วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางศิริพร โปร่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดภายใต้โ

การสรุปผลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน “เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

------------------------------------- วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับฟังการสรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกตามประเด็นการพัฒนา "เมืองท่องเ

เกษตรพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางปฏิญญา ทองสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และน

เกษตรพิษณุโลก ร่วมสัมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายภาณุพงศ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นางสาววลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่

ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 72 รายการ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก📢

ประกาศ “รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 “

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ