ประชาสัมพันธ์

เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำกิจกรร

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมบวชป่า “สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรร "สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมห

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำเดือนสิงหาคม 2565เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดร่วมไปถึงแนะนำวิธีการป้องกันกำจัด

เกษตรพิษณุโลกจัดการประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัดและอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดพร้อมให้แนวทางการดำเนินกิจกรรมให้กับเจ้าหน้าผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระ

เกษตรพิษณุโลกจัดอบรมส่งเสริม​การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน​ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ​ชุมชน ประจำปี 2565

วันที่​ 21​ กรกฎาคม​ 2565​ นายวีระ​ บัวจันทร์​ เกษตร​จังหวัด​พิษณุโลก​ มอบหมายให้นายพจน์​ จรูญ​ชัย​ หัวหน้า​กลุ่ม​ส่งเส​ริ​มและ​พัฒนา​เกษตรกร​ พร้อมด้วย​เจ้าหน้าที่กลุ่ม​ส่งเส​ริ​มและ​พัฒนา​เกษตรกร​ จ

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/2565 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานตลาดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/2565 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 -23 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจัด

ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก📢

ประกาศ “รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 “

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564