ประชาสัมพันธ์

เกษตรพิษณุโลกจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 26พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับนายดำรงค์ชัย มีช้างหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเกษตรอำเภอเนิ

เกษตรพิษณุโลกร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565

24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 14.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเ

เกษตรพิษณุโลกลงพื้นที่นิเทศงานและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะทำงานชุดที่ 1 นิเทศงานและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกษตรสน

เกษตรพิษณุโลกนำคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ กลุ่ม วสช.กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางปฏิญญา ทองสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวฉัตรแก้ว วิรบุตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พ

เกษตรพิษณุโลกจัดอบรมชี้แจงโครงการให้เกษตรกรแปลงต้นแบบให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการจัดอบรมชี้แจงโครงการให้เกษตรกรแปลงต้นแบบให้แก่เก

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ให้แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปี 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวจิราพร ศรีสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางปฏิญญา ทองสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เ

เกษตรพิษณุโลกประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม

ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก📢

ประกาศ “รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 “

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564