ประชาสัมพันธ์

เกษตรสองแคว เตือนภัยการระบาดโรค แมลงศัตรูพืช

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก แจ้งข่าวเตือนภัยการระบาดโรค แมลงศัตรูพืช ประจำเดือนตุลาคม 2564 มีโรคเน่าคอรวง (ข้าว) , หนองเจาะฝักข้าวโพด (Corn Earworm) , หนอนกระทู้ผัก Spodoptera Litura (Fabricius) , โร

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่ติดตามแปลงเรียนรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริ

โครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร​ ปี​ 2564​​ อำเภอบางระกำ

วันที่​ 16​ กุมภาพันธ์​2564​ นาย​เชน​ จีน​หมวก​ด​ำ​ เกษตร​จังหวัด​พิษณุโลก​ มอบหมายให้คณะนักวิชาการส่งเสริมกานเกษตรขอฃกลุ่มอารักขาพืชร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ​ จัดงานตามโครงการหยุดเผาในพื้นที่ก

โครงการพัฒนาศักยาภาพ​ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน​การผลิต​ การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม​ และการตลาดเชิงรุกฯ

วันที่​ 16​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นาย​เชน​ จีน​หมวก​ด​ำ​ เกษตร​จังหวัด​พิษณุโลก​ เข้าร่วมการฝึกอบรม​ การเสริมสร้างมูลค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา​ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยาภาพ​ ยกระดับคุณภาพมาตรฐา

แปลงพืชผักสวนครัวของสำนักงานเกษตร​จังหวัด​พิษณุโลก

วันที่​ 15​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นาย​เชน​ จีน​หมวก​ด​ำ​ เกษตร​จังหวัด​พิษณุโลก​ พร้อม​นักวิชาการ​ส่งเสริม​การเกษตร​ ตรวจเยี่ยมแปลงพืชผักสวนครัวของสำนักงานเกษตร​จังหวัด​พิษณุโลก​ ที่เน้นการปลูกแบบประหยัดพ

อำเภอบางกระทุ่มจัดการรณรงค์ลดการเผาให้กับเกษตรกร

วันที่​ 15​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นาย​เชน​ จีน​หมวก​ด​ำ​ เกษตร​จังหวัด​พิษณุโลก​ลง​พื้นที่​อำเภอบางกระทุ่ม​ เพื่อพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อรณรงค์การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ​ ตลอดจนรณรงค์ลดการ

ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก📢

ประกาศ “รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 “

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)